glowy

Województwo pomorskie. 105 państw na świecie wykorzystuje energetykę wiatrową. Wielka piątka to Chiny, USA, Niemcy Hiszpania i Indie. W 2020 roku dzięki tej energetyce do środowiska nie dostanie się 342 mln ton dwutlenku węgla - to 80 proc. tego, co emitują samochody Unii Europejskiej. Sektor energetyki wiatrowej zapewni pracę 520 tys. ludzi.

Z drugiej strony, elektrownie wiatrowe budzą coraz większy sprzeciw społeczny, stoją na trasach przelotów ptaków, budzą poczucie zagrożenia wśród okolicznych mieszkańców (dźwięki, wibracje, ruch), a bilans energetyczny tych elektrowni nadal bliski jest zeru.

Ten projekt fotograficzny ma się stać przyczynkiem do refleksji nad naturą energii; być kolejnym elementem w dyskusji o portrecie cywilizacyjnym człowieka.

project by F11 Studio